BUSINESS DICTIONARY. 85 KASUTATAVAD KIRJAD ÄRIÜHINGUTELE

Alustades oma eesmärgist

Alustame adressaadi huvidest

Ma esitan teile kaebuse (apellatsioonkaebus), paludes...

Ma toon teie teada, et...

Ma palun (te) eraldada raha...

Ma palun (te) kaaluda võimalust eraldada rahalisi vahendeid (lubada rahaliste vahendite eraldamist (märkida vahendite eraldamine)...

Seoses projekti rakendamist mõjutavate uute asjaolude tekkimisega tahan ma sinuga kooskõlastada ajakava (hinnangu) muutused….

Palun aidake...

Ma palun teie abi...

Tuleta meelde...

Palun kõrvaldage mahajäämus (võlg)

Ma pean vajalikuks arutada teiega...

Ma tahan sinuga kooskõlastada...

Pakume arutada ja kokku leppida tulevikuplaanides...

Ma palun (te) kaaluda võimalust aidata projekti elluviimisel...

Ma annan (teile) teavet (teavet)...

Teavitage teid (...)...

Lubage mul teile teada anda...

Pöördun teie poole seoses...

Ma juhin teie tähelepanu raskele olukorrale...

Me teavitame teid...

Käesolevaga teavitame (te) sellest...

Ma pean vajalikuks juhtida teie tähelepanu (juhtida tähelepanu...)...

Me kaebame (kaebuse) teile raskuste tõttu...

Pakume abi probleemi lahendamisel...

Teades teie probleemi pärast... oleme valmis pakkuma lahendust... Nagu te teate (probleemide kirjeldus jätkub)...

Ettevõtte huvide järgi juhin teie tähelepanu...

Ma pöördun teie poole ettepanekuga...

Ma palun teil kaaluda ettepanekut, mis võimaldab...

Pakume teile ainulaadset võimalust müügi suurendamiseks...

Meil on hea meel (meil on au) pakkuda (teile)...

Meil on hea meel teatada võimalusest...

Me tahame teie tähelepanu meelitada...

Me teavitame teid... äärmiselt soodsast olukorrast ja pakume võimalust seda olukorda kasutada...

Pakun 12.10.2013 heaks kiita ehituse lõpuleviimise kuupäeva ja teha vajalikke muudatusi tegevuste loetelus...

Palume ettevõtte finantsosakonnal eraldada... ja maksta kõik eelnevalt saadud arved...

Pakun ABC osakonnale korralduse koostada organisatsiooni ettepanekud...

Ma küsin (palun) oma nõusolekut.... (teie abi..., teie juhised....)

Veenvalt (erandkorras), palun...

Palume teil võtta (jõulisi, otsustavaid, tõhusaid) meetmeid, et...

Me nõuame... kohe tegutsemist...

Palun kõrvaldage mahajäämus (võlg)...

Palun saatke oma esindaja...

Kinnitan (kinnitan teile) selle ettepaneku tõhususe ja oodata (oodata...)

Ootan teie otsust...

Ootame teie otsust dokumentide kiireks ettevalmistamiseks...

Loodame, et meie taotlus (nõue) on esimesel lugemisel (täielik rahulolu)...

Loodame, et küsimus lahendatakse ja me ei pea sanktsioone kohaldama...

Loodame, et ülaltoodud argumendid veenavad teid... ja oodake (oodake)...

Loodame teie huvi (mitte ükskõiksus, aktiivne seisukoht selles küsimuses, valmisolek puuduste kõrvaldamiseks...) ja ootan teie ettepanekuid...

Oleme kindlad, et teie osalus parandab oluliselt olukorda... ja saavutab...

Täname abi eest ja loodame edasist viljakat koostööd...

Vastake oma küsimustele kergesti...

Meil on hea meel teid näha meie klientide seas...

Jätkusuutlik äritegevus

Europlus venivad laed Moskvas rukimastera.ru.

Vastuseks teie soovile... (pakume teile (rõõmuga)
Vastuseks teie taotlusele ja meie kokkuleppe kinnitamisel (telefonivestlus) saame (võiksime) saata...
Viidates teie taotlusele ja varasematele läbirääkimistele, võime saata teile...
Vastuseks teie taotlusele teavitame teid, et saame teile pakkuda...
Teie taotluse kättesaamise kinnitamine saame teile pakkuda...
Oleme saanud teie taotluse ja teavitanud teid sellest, et me saame teile saata...
Täname Teid, et Te olete palunud pakkumist kaupade saatmiseks teie aadressile...
Kinnitame tänulikult teie taotluse kättesaamist ja teavitame teid, et saame teile saata...

Pakume teile
Vastastikuste tarnete tõttu... aasta
Arvestades praegust kaubanduslepingut... aasta... vahel
Vastavalt üldistele tarnetingimustele...
Järgmistel tingimustel...
Kaupade kvaliteet vastab
Praegused Euroopa standardid
Riigi standardid
Tootja tehnilised andmed
E-posti teel saadetud proovid (kuupäev)
Teile koos kataloogiga saadetud proovid
Toote tavaline kaubanduslik kvaliteet
Toode on sertifitseeritud (varustatud kvaliteedisertifikaadiga)
Tootele on lisatud kvaliteedisertifikaat.
Hind tõuseb
Hinnad tõusevad
Ex-vaguni... piirijaam (piir)
Fas sadam
Fob-port
Sifi sadam
... sealhulgas kulud
ekspordi pakkimine
märgistused
aktsiisimärgid
varuosad
... sealhulgas pakend
Hind... on
Partei kogukulu on... hõõruda.
Tarneaeg
Saadetav toode
Üksus saadetakse (saadetakse, saadetakse, tarnitakse)
Aasta (esimeses) kvartalis (jooksev, tulevane) (kuu, kuu)
ajal...
Kauba kohaletoimetamine toimub (toodetakse) kord kuus (võrdsete partiide kaupa)...)
Tarneaeg:
Esimene kvartal - alates... kuni...
(teine, kolmas, neljas on sarnane)
... teie taotluses märgitud aja jooksul (kokkuleppel,... kuu pärast tellimuse saamist)
Maksetingimused:
Makse tehakse (tuleb teha, tuleb teha)
Eksportiva riigi (müüja) panga kaudu
IBEC
Kogumine
Tagasivõtmatu, kinnitatud ja jagatav akreditiiv
Sularahas
Ilma esitluseta
Esitamisel
Saadetised, arved ja kvaliteedisertifikaadid
Arved ja veodokumendid
Saadetised
Kauba dokumentide kontroll
Maksetingimused - sularaha
Meie tavapärased tingimused - sularahas, ilma allahindluseta, ilma saatekirjadeta
Maksetingimused on esitatud üldiste tarnetingimuste koopias (lepingu koopia)
Muud tingimused - vastavalt üldistele tarnetingimustele (müük)
See pakkumine palutakse kinnitada (kaaluda) kuni (kuupäev) (... päeva jooksul alates kirja kättesaamisest)
Palun saatke vastus hiljemalt (kuupäev) (... nädala jooksul alates selle kirja saatmisest)
See pakkumine kehtib
Kuni (kuupäev)
... üks kuu kirja kättesaamise kuupäevast
Te saate oma nõusoleku faksi teel... päeva jooksul alates käesoleva kirja kättesaamisest
Ainult juhul, kui kaupa ei anta enne vastuse saamist.
Palun saatke vastus (meile) tagasisaatmise teel (kaaluge meie ettepanekut, andke meile teada, kui olete huvitatud pakutavate kaupade ostmisest)
Palun võtke arvesse kauba müügi tähtaega ja tehke otsus nii kiiresti kui võimalik. Ootel kõne või faksi ootel
Teeme teile pakkumise ilma meie kohustusteta.

Vene keele sünonüümide sõnaraamat - online-valik

Kehtetu päringu pikkus või kehtetu päring.

Sünonüümid on sõnad, mille heli ja õigekiri on erinevad, kuid neil on sarnane tähendus (näiteks tuli on leek, raske on raske). Kõige sagedamini kuuluvad nad kõne samasse osa.
Selle lingi sünonüümide kohta saate rohkem teavet. Ja selle sõna sünonüümi leidmiseks kasutage vormi ülaosas.

Kui oled copywriter, luuletaja, kirjanik, üliõpilane, koolipoiss, otsige midagi sõna asendamiseks või soovite oma kõnet parandada, siis see sait kindlasti aitab. Vene keele sünonüümide online-sõnastiku abil saate hõlpsasti leida sarnase tähendusega sõnu. Sisestage lihtsalt otsinguvormi väljale sõna või stabiilne väljend ja klõpsake nupul „Otsi sünonüüme”. Teenus teeb hea valiku sõnu ja fraase (neid on sadu tuhandeid ja sõna sünonüüm on miljonid). Kui sõna on kirjutatud valesti (õigekirjaveaga või vales paigutuses), siis soovitatakse korrigeeritud sõna. On ka järgmised funktsioonid:

 • Peida fraasid.
 • Näita sünonüüme tabeli asemel stringi järgi.
 • Avage fraasid otsingusõnaga (on ka spetsiaalne leht lausete otsimiseks).
 • Näita sõna tähendust.
 • Vaadake originaali (nagu soovitud sõna), sünonüümide esialgset vormi, sõnade sagedust.
 • Paku oma sünonüümi kasutades erivormi, kui nende arv on ebapiisav.
 • Saate kommenteerida mis tahes lehel.
 • Sünonüümide printimiseks ja allalaadimiseks on linke.
Kui teil on rohkem ideid, kirjutage need kommentaaridesse. Meie eesmärk on olla parim veebisait sünonüümide otsimiseks võrgus.

Millisel kujul on tööandjat sellisel juhul vaja teavitada?

Tere! Ma rentin korteri tööandjale lepingu alusel, mida ei ole uuendatud alates 1. aprillist 2016. Lepingut ei ole registreeritud. Nüüd soovin lepingu lõpetada lepingu kahe klausli alusel: "Rentnikul on õigus Leping igal ajal lõpetada, teatades sellest üürileandjale kirjalikult 30 päeva enne lepingu lõpetamist." "Rentnikul on õigus leping lõpetada enne lepingu lõppemist, teatades sellest üürnikule kirjalikult 30 päeva enne lepingu lõppemist." Rentnik ei soovi 30 päeva jooksul lahkuda. Küsimused: Mis vormis on vaja teavitada tööandjat, kui ta ei soovi dokumente alla kirjutada? Kas on võimalik oma lepinguõigust kohtuväliselt kasutada? Leping allkirjastati ilma pikendust täpsustamata 1. aprillil 2015. Ei ole registreeritud. Tänan teid.

Tere! Sarnased küsimused on juba käsitletud, proovige vaadata siit:

Täna oleme juba vastanud 570 küsimusele.
Keskmiselt ootab vastust - 14 minutit.

Tere, Ivan, on vaja koostada lepingu lõpetamise teatis, loomulikult tekib küsimuste kohta eelnevalt küsimusi.

Õigusabi tasuta

Tere, Ivan! Vastavalt Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 684 lõikele 2 peab üürileandja hiljemalt kolm kuud enne üürilepingu lõppemist pakkuma üürnikule lepingu sõlmimiseks samu või muid tingimusi või hoiatama üürnikku lepingu pikendamisest keeldumise tõttu. vähemalt ühe aasta jooksul. Kui üürileandja ei ole seda kohustust täitnud ja üürnik ei ole lepingu pikendamisest keeldunud, loetakse leping pikendatuks samadel tingimustel ja samal ajavahemikul. Teie puhul on selline lepingu pikendamise kord juba kolm korda (2016., 2017. ja 2018. aastal) toimunud. Seega on hetkel olemas leping, mis on tegelikult sõlmitud 1. aprillil 2018 ühe aasta jooksul.

Teatise osas. Selline teade tuleb saata tööandjale posti teel (manustatud kiri koos manuste nimekirjaga). Vastavalt Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku artikli 1 lõike 1 punktile 1, avaldused, teated, teated, nõuded või muud juriidiliselt olulised sõnumid, millega seadus või tehing tsiviilõiguse tagajärgi seostab teise isikuga, toovad isikule selliseid tagajärgi alates vastava teate edastamisest talle või tema esindaja. Sõnum loetakse kättetoimetatuks sellistel juhtudel, kui see on kätte saadud isikule, kellele see saadeti (adressaadile), kuid sellest sõltuvate asjaolude tõttu ei toimetatud talle või adressaat seda ei tundnud.

Ebaseaduslikult on probleem ebatõenäoline, kui te kirjutate,

Tööandja ei taha 30 päeva minna

Teata

Vene kirjanduskeele fraasoloogiline sõnastik. - M: Astrel, AST. A.I. Fedorov. 2008

Vaadake, mida "teatamine" on teistes sõnaraamatutes:

Pange / teatage - kes sellest, mis. Räägi Teavitage, keda ma olen. mis on l. F 2, 181... Suur vene sõnavara

KNOWN - [ss], kuulsus, naine. 1. ainult üksused tähelepanu kõrvalejuhtimine nimisõna 1 väärtuses. (raamat on aegunud.). „Ma vőtsin oma venda Bakhchisaraste käsitsikirjas.” Puškin. 2. ainult üksused Populaarsus, kuulsus, kuulsus. Romaan tõi autori kuulsuse. Omandatud... Ushakovi selgitav sõnaraamat

kuulsus - teatage, kes (ametnik) sellest teatab, teatage sellest. Kõik olid informeeritud ja ta unustati. Muidugi muidugi.. Tuntud asi, admiral tund on olevik. Ostrovski... Vene Phraseological Dictionary

TÄHELEPANU - keegi teavitab sellest, mida. Räägi Teavitage, keda ma olen. mis on l. F 2, 181... Suur vene sõnavara

tarnima - 1. KINNITAMINE, valetamine, riputamine; tarnitud; lina, a, o; St. (nsv. komplekt). 1. kes mida. Anna keegi, mida mina. seisab vertikaalselt või mida l. teatud positsioon; Korraldage, tugevdage selles asendis. P. logi üles. P. logige preestrile. P....... Entsüklopeediline sõnaraamat

panna - vlag., St., upotr. väga tihti Morfoloogia: ma teen, esitate, toimetame tarnida, tarnida, toimetada, pakkuda, tarnida, pakkuda, tarnida, pakkuda, tarnida, pakkuda, tarnida, pakkuda 1. vaata Intelligentne Dmitrievi sõnastik

panna - ma valetan, näete; paastumine / muljet; lina, a, o; St. (nsv. sada / vit) vaata ka. lavastus 1) a) keegi, kes annab kellelegi, mida mina. seisab vertikaalselt või mida l. teatud positsioon; Korraldage, tugevdage selles asendis. Postita logid püsti....... Paljude väljendite sõnaraamat

kuulsus - ja; g. 1. Tuntud (1 tähemärki). I. romaan, maalid. Too sisse ja välja. (Uuri välja, määrake, mida l.). Pane, pane sisse ja. (teatage, teavitage kedagi l.). 2. Kuulsus, kuulsus, laialt levinud populaarsus. Mäng oli skandaalne ja. Omandatud lai ja... Encyclopedic sõnastik

kuulsus - ja; g. 1) tuntud 1) romaanile, maalidele. Tooge teadmised. (Uuri välja, määrake, mis on l). (teatage, teavitage kedagi l.) 2) Kuulsus, kuulsus, laialdane populaarsus. Mäng oli...... paljude väljendite sõnastik

Teata - kes sellest, mis. LUGEGE TEADMISEKS millegi kohta. Raamat Teavitage, teavitage kedagi midagi. [Zhenya] läks külla, et teavitada oma vanemaid... et ta kolis linna õppima (I. Kozlov. Krimmis...... Vene kirjanduskeele fraasoloogiline sõnastik

Tuleb teatada


Kolleegidele, klientidele ja partneritele kirju kirjutades tekib sageli küsimus, kuidas kujundada konkreetne mõte äri stiilis. Kuidas öelda, et me ei meeldi midagi - või vastupidi - meeldib? Kuidas teatada probleemist või võimalusest? Kuidas kutsuda saaja kohtuma või helistama? Kuidas mainida võimalikke sanktsioone?

Just sel juhul oleme koostanud väikese ettevõtte käibe sõnastiku. Kasutage seda ja teie stiil on üsna ametlik ning sõnastus on mitmekesine.

Kasulik sõnastus kirjavahetuseks.

Alustades oma eesmärgist

Alustame adressaadi huvidest

Ma esitan teile kaebuse (apellatsioonkaebus), paludes...

Ma toon teie teada, et...

Ma palun (te) eraldada raha...

Ma palun (te) kaaluda võimalust eraldada rahalisi vahendeid (lubada rahaliste vahendite eraldamist (märkida vahendite eraldamine)...

Seoses projekti rakendamist mõjutavate uute asjaolude tekkimisega tahan ma sinuga kooskõlastada ajakava (hinnangu) muutused….

Palun aidake...

Ma palun teie abi...

Tuleta meelde...

Palun kõrvaldage mahajäämus (võlg)

Ma pean vajalikuks arutada teiega...

Ma tahan sinuga kooskõlastada...

Pakume arutada ja kokku leppida tulevikuplaanides...

Ma palun (te) kaaluda võimalust aidata projekti elluviimisel...

Ma annan (teile) teavet (teavet)...

Teavitage teid (...)...

Lubage mul teile teada anda...

Pöördun teie poole seoses...

Ma juhin teie tähelepanu raskele olukorrale...

Me teavitame teid...

Käesolevaga teavitame (te) sellest...

Ma pean vajalikuks juhtida teie tähelepanu (juhtida tähelepanu...)...

Me kaebame (kaebuse) teile raskuste tõttu...

Pakume abi probleemi lahendamisel...

Teades teie probleemi pärast... oleme valmis pakkuma lahendust... Nagu te teate (probleemide kirjeldus jätkub)...

Ettevõtte huvide järgi juhin teie tähelepanu...

Ma pöördun teie poole ettepanekuga...

Ma palun teil kaaluda ettepanekut, mis võimaldab...

Pakume teile ainulaadset võimalust müügi suurendamiseks...

Meil on hea meel (meil on au) pakkuda (teile)...

Meil on hea meel teatada võimalusest...

Me tahame teie tähelepanu meelitada...

Me teavitame teid... äärmiselt soodsast olukorrast ja pakume võimalust seda olukorda kasutada...

Pakun 12.10.2013 heaks kiita ehituse lõpuleviimise kuupäeva ja teha vajalikke muudatusi tegevuste loetelus...

Palume ettevõtte finantsosakonnal eraldada... ja maksta kõik eelnevalt saadud arved...

Pakun ABC osakonnale korralduse koostada organisatsiooni ettepanekud...

Ma küsin (palun) oma nõusolekut.... (teie abi..., teie juhised....)

Veenvalt (erandkorras), palun...

Palume teil võtta (jõulisi, otsustavaid, tõhusaid) meetmeid, et...

Me nõuame... kohe tegutsemist...

Palun kõrvaldage mahajäämus (võlg)...

Palun saatke oma esindaja...

Kinnitan (kinnitan teile) selle ettepaneku tõhususe ja oodata (oodata...)

Ootan teie otsust...

Ootame teie otsust dokumentide kiireks ettevalmistamiseks...

Loodame, et meie taotlus (nõue) on esimesel lugemisel (täielik rahulolu)...

Loodame, et küsimus lahendatakse ja me ei pea sanktsioone kohaldama...

Loodame, et ülaltoodud argumendid veenavad teid... ja oodake (oodake)...

Loodame teie huvi (mitte ükskõiksus, aktiivne seisukoht selles küsimuses, valmisolek puuduste kõrvaldamiseks...) ja ootan teie ettepanekuid...

Oleme kindlad, et teie osalus parandab oluliselt olukorda... ja saavutab...

Täname abi eest ja loodame edasist viljakat koostööd...

C Jätkates tööd...

Meil on hea meel teid näha meie klientide seas...

Hüvasti, viisakuse lõplik valem

Kallis Ivan Petrovitš!

Lugupeetud minister!

Kallid sõbrad! Kallid kolleegid!

Mis (sügav, muutumatu, erakordne) austus (austus)...

Tänu (tänu) ja austusele...

Soovides teile edu (kõik parimad)...

Lootes viljakat koostööd...

Avaavaldus - vastuste saamiseks kaebustele

Täname teid huvi eest (näidates teile...)

Vastuseks päringule, mille me saime... teavitame...

Kinnitame teie tellimuse kättesaamist alates... (...) ja teavitame...

Vastavalt teie soovile (juhistele) teavitame (esitame oma arvamuse)...

Meie kirjavahetuse jätkamisel... saadame teile pakkumise...

Lugupidamisega (... nimel,... nimel) tänan teid...

Täname (tänu)...

Lugupidamisega (tänu) teavitame...

Sanktsioonide mainimine

Me oleme sunnitud:

pöörduge kohtusse

 algatada kohtumenetlus

 keelduda edasisest koostööst

 vaadata läbi koostööplaanid (tingimused)

 tõstatada karistuste küsimus (koostöö lõpetamine ja uue tarnija otsing)

 küsida edasise koostöö soovitavuse kohta

 kasutama lepingus sätestatud sanktsioone

 teatage oma kavatsusest otsida (nõudlus)...

 teatage faktidest lahknevusest...

Me peame end vabaks kohustuste täitmisest...

Loodame, et võtate meetmeid. ja me ei pea kohtusse minema...

Me ei tahaks keelduda koostööst (sanktsioonide kasutamiseks...) ja me loodame, et...

Rõõmuga (chagrin) teavitame me...

Meie (äärmuslik, äärmuslik, sügav) rahulolematus (kahjuks, kahjuks pettumus, segadus)...

Üksikasjalikumat ja asjakohasemat teavet hetkel
Kinnisvara- ja õiguslikud küsimused Jaroslavli linnas
(osta korteri, maja, suvila; maja üleandmine / rentimine; emissiooni ja müügi / annetamise / vahetamise tehingud)
Võite võtta ühendust meie spetsialistidega telefoni teel (4852) 932-532, +79023332532,
Viber, WhatsApp: 89023332532 või kirjuta e-mailile [email protected] (AN INFO)
samuti saata kiire sõnum kinnisvarabüroole INFO

Kui olete Yaroslavlis,
saate lihtsalt helistada tagasi ja tulge meie kontorisse
Kinnisvarabüroo INFO Jaroslavl, B. Oktyabrskaya, 67 "

Mõned agentuuri teenused on tellitavad veebisaidi kaudu »

INFO Showcase Kinnisvara
Kinnisvarabürood Yaroslavl:


Kuidas teha kindlaks, kas täitemenetlus on? Kas ma peaksin sellest teavitama?

Tere pärastlõunal, Eva! Teie küsimustele selgitan. 1. Kuidas teha kindlaks, kas selles küsimuses on algatatud täitemenetlus? Esitage GSP-aadressile kirjalik avaldus, milles teatate, et vastavalt kohtu otsusele ______ alates _____-st otsustati ______ koguda __________. Täitmisotsus adresseeriti PCB-le ____ aasta kohta ____. Praeguseks ei ole kohtu otsust siiski täitnud ja minu aadressil ei ole saadud teavet täitemenetluse algatamise kohta. Eespool nimetatuga seoses küsin ma järgmist. 1. Viia läbi selle asjaolu kontroll. 2. algatada täitemenetlus ja viia täitetoimingud täitmisdokumendi alusel kohtulahendiga läbi. 3. Ma palun teil teatada kirjalikult õigeaegselt tehtud otsusest.

Jah, nad peaksid saatma teate (kohtutäituri otsus) täitemenetluse algatamiseks.

Kas need kaks dokumenti on piisavad täitemenetluse algatamiseks? Piisavalt, tootmise alustamiseks on aluseks täitmisotsus. Protsessi kiirendamiseks saatke prokuratuurile kirjalik avaldus, et kontrollida ametnike tegevust kohtulahendi ja täitevdokumendi täitmisel. Austusega.

Hea päev - kui teil on rahandusministeeriumile nõudeid, ei täida kohtutäitur neid, nad saadavad teile keeldumise algatada täitemenetluse ja tagastavad täitekorralduse.

Kui Vene Föderatsioonilt nõutakse raha tagasi Venemaa Föderatsiooni riigikassa arvelt (välja arvatud rahalised vahendid, mis on seotud rahaliste vahendite sissenõudmisega föderaalse eelarve peamiste haldajate täiendava vastutuse alusel), saadetakse dokumendid Venemaa Föderatsiooni rahandusministeeriumile täitmiseks.

Kui Vene Föderatsiooni koosseisus olevast majandusüksusest saadakse raha rahaliste vahendite sissenõudmisel Vene Föderatsiooni moodustava üksuse riigikassa arvelt (välja arvatud ka Venemaa Föderatsiooni moodustava üksuse eelarve peakorraldajate rahaliste vahendite sissenõudmisega seotud kohtuotsused), saadetakse dokumendid täitmiseks Venemaa Föderatsiooni asutava üksuse finantsasutusele.

kohtutäituri teenistus ei saa jõustada Vene Föderatsiooni süsteemi eelarvete vahendeid, välja arvatud BC-koodeksis sätestatud juhtudel (nn eelarve-immuniteet).

Järelikult viiakse täitmisdokumendi esitamine läbi Vene Föderatsiooni BC poolt kehtestatud viisil.

Artikkel 242.1. BK RF üldsätted

1. Vene Föderatsiooni eelarvesüsteemi eelarveliste vahendite sulgemisega seotud kohtuotsuste täitmine toimub vastavalt käesolevale seadustikule täitemenetluse dokumentide (täitmismäärus, kohtumäärus) alusel, märkides Venemaa Föderatsiooni vääringus sissenõutavad summad, samuti vastavalt seadustele. Vene Föderatsiooni nõuded täitevdokumentidele, täitmisdokumentide esitamise tähtajad, täitevdokumentide esitamise tähtaja katkestamine x dokumendid, täitmata dokumentide esitamise tähtaja lõppemine.

2. Kohtuotsuse koopia, mille alusel see välja anti, ning sissenõudja avaldus, milles on märgitud koguja pangakonto üksikasjad (pangakonto andmed), peab olema lisatud täitevdokumendile (välja arvatud kohtumäärus), mille kohus saadab täitja või sissenõudja taotlusel täitmiseks. sissenõudja, kes esitab käesoleva seadustiku artiklis 242.2 sätestatud korras täitmisdokumendi), millele tuleb ülekantavad vahendid üle kanda.

Taotluse allkirjastab sissenõudja või tema esindaja koos volikirja või volikirja notariaalselt tõestatud koopia või muu esindaja volitusi tõendava dokumendiga.

Täitmisdokumendi duplikaat saadetakse täitmiseks koos kohtu otsuse väljaandmisega.

Kohtutoimingute eest mõistliku aja jooksul hüvitise maksmise eest tehtud kohtutoimingu alusel välja antud täitevdokument või õigus mõistliku aja jooksul kohtulahendi täitmiseks saadetakse kohtule täitmiseks, sõltumata sissenõudja taotlusest. Sellisele täitevdokumendile tuleb lisada koopia kohtulahendist, mille alusel see välja anti.

Vene Föderatsiooni eelarvesüsteemi eelarveliste vahendite sulgemisega seotud kohtutoimingute täitmine on usaldatud Vene Föderatsiooni rahandusministeeriumile, Vene Föderatsiooni moodustavate üksuste finantsorganitele, omavalitsuste finantsasutustele ja föderaalse riigikassa organitele (asutused, mis avavad ja hoiavad Venemaa Föderatsiooni moodustavate üksuste eelarveasutuste isiklikke kontosid) (kohalikud omavalitsused) (Vene Föderatsiooni eelarve koodeksi punkt 24.1).

Samal ajal ei kohaldata kohtutäiturite täitmist Vene Föderatsiooni eelarvesüsteemi eelarvetele, välja arvatud Vene Föderatsiooni BC poolt kindlaksmääratud juhtumid (RFK artikli 239 punkt 2).

kui sissenõudja esitab selle kategooria täidesaatva dokumendi otse Venemaa FSSP territoriaalse omavalitsuse struktuuriüksusele, tagastatakse täitemenetlus täitemenetlust algatamata tagastajale, selgitades Vene Föderatsiooni tsiviilseadustiku peatükis 24.1 sätestatud täitemenetlust.

Vastavalt artikli 1 lõike 1 punktile 8. Täitemenetluse seaduse nr 31 kohaselt peab kohtutäitur kolme päeva jooksul alates täitmisdokumendi kättesaamise kuupäevast tegema otsuse, millega keeldutakse täitemenetluse algatamisest, kui Vene Föderatsiooni õigusaktide kohane täitmisdokument ei ole föderaalse kohtutäituri poolt täitmisele pööratav. Selle normi kohaselt täidab kohtutäitur artikli 2 lõike 2 alusel. Täitemenetluse seaduse nr 1 ja art. Vene Föderatsiooni tsiviilkoodeksi artikkel 239 ja peatükk 24.1 peavad tegema otsuse täitemenetluse algatamisest keeldumise kohta.

KAS VÕIB TEADA VÕTTA JA TUNNISTADA, KUS ON TEIE TEGEVUSLIK?

Tähtisõnad

Me teavitame teid sellest.

Me teavitame teid sellest. Me peame vajalikuks teid sellest teavitada.

Palun teavitage seda. Aruandlus

Meil on hea meel teile teatada. Meil on au Teid sellest teavitada.

Meil on hea meel teile teada anda.

Võtmekaardi fraasid

Me esitame teile (kõrgemale organisatsioonile) ', saadame teile (alluvale organisatsioonile)', saadame teile (kolmanda osapoole organisatsioonile).

Meil on hea meel saata (saata);

Meil on hea meel saata (saata);

Me väljendame rahulolu teie kirjaga. ja saata (saata).

Siiski on vaja meeles pidada, et kõigis kirjatüüpides ja -tüüpides peetakse Venemaal välja töötatud ametlike suhete süsteemi all järgmisteks ilminguteks kõnesetiketi normide rikkumist.

 • 1. Liialdatud tähelepanu, hoolekuse, alandamise demonstreerimine. Näiteks: "Ole nii lahke, kui see ei tee sulle raskusi, saatke palun põhikirja eelnõu"; "Palun võtke vastu meie sügavam vabandused sellise julge põhjenduse pärast."
 • 2. Tuntud, ebaviisakad, karmid toonid, kategooriline, taktitundlikkus. Näiteks: „Me nõuame kategooriliselt tasu eest harta eelnõu”, „palume teil need määrused võimalikult kiiresti heaks kiita”.

Ärikirja kirjutamisel ei tohiks olla ülemäärast ettekujutust, nn vale viisakust ja liiga karmid, nõudlikud ja kategoorilised laused on vastuvõetamatud.

Kirja üldine toon peaks olema rahulik ja viisakas, ilma liigsete emotsioonideta.

Enamik ametlikke kirju algab kaebusega. Ärietikett näeb ette teatavat liiki apellatsioonkaebuste ärikirjades kasutamise.

Hiljuti kasutatakse aadressile adressaati sageli mitte ainult poolvormilistes kirjades, vaid ka rangelt ametlikus ametlikus kirjavahetuses, kui olukord nõuab edasikaebamist otse ametnikule. Adressaadiga ühendust võttes võetakse arvesse järgmist:

 • • adressaadi ametlik seisukoht;
 • • adressaadi ametlik seisukoht;
 • • adressaadi ja adressaadi ulatus;
 • • adressaadi ja adressaadi tundmise tase ning mõned muud aspektid.

Kõige tavalisem ravivalem, mida saab kasutada olenemata loetletud teguritest, on:

Riigi võimude ja haldusasutuste kõrgemate ja keskasutuste ametnikele viidates on võimalik kaebust esitada, märkides ära asukoha ilma nimeta, näiteks:

 • • Lugupeetud juhataja!
 • • Lugupeetud linnapea!
 • • Lugupeetud minister!

Kutsetähed, teated ja muud kirjad võivad olla adresseeritud nime ja patrooniga:

 • • Kallis Nikolai Petrovitš!
 • • Kallis Anna Andreevna!

Viidates ühe professionaalse ringi isikutele, on võimalik ühendust võtta:

Adressaadi nime lisamine apellatsioonimenetlusse annab dokumendi teksti viisakalt ametlikuks varjundiks. Kui apellatsioonkaebuses (ilma perekonnanimeta) on märgitud ainult nimi ja isanimi, muutub kaebus vähem formaalseks.

Hüüumärk pärast kaebuse esitamist toimub ainult Venemaa adressaadiga kirjavahetuses ning see näitab, et isikule pöördumise või tõstatatud küsimuse puhul on eriti oluline.

Tähelepanu tuleb pöörata asjaolule, et hiljuti on hüüumärgi kasutamine pärast kõnet asendatud komaga, sarnaselt inglise ametlike tekstidega. Samal ajal algab kirja enda tekst, nagu on tavapäraselt vene paberitööde puhul, lõikega, kuid mitte traditsioonilise suurtähtega, kuid nagu inglise keeles, väikese kirjaga, näiteks:

Lugupeetud Sergei Alexandrovich,

esitage teile pakkumine.

Vene etiketi reeglid. Kui dokumendi tekst algab adressaadile isikliku kaebuse valemiga, siis teksti lõpus peaks enne allkirja andma lõpliku viisakuse valemi.

Lõpliku ametliku kirja puhul on viisakuse lõplik valem ainult üks: “Tervitab. "See valem lõpetab kirja, kui kiri algab sõnadega" Kallis...> "Kui ametlikus kirjas ei ole kaebust, siis pole vaja kasutada lõplikku viisakuse valemit.

Poolametlike kirjade puhul on enne allkirjastamist veel valikuid. Näiteks: “Parimate soovidega. "; „Loodan kiiret reageerimist. "Ja teised.

Kaasaegses ärikirjavahetuses on loodud kindel kirjavahemärgiviga, mida ei saa õigustada ega selgitada õigekirja reeglitega: pärast fraasi “Honor. »Pange tavaliselt kirja allkirjastav isik ametinimetuse ette. Tahaksin teile meelde tuletada, et praegune lühike viisakuse vorm moodustati pikkast ja kaunist fraasist (ilma kirjavahemärkideta), mis lõpetas kirja mitu sajandit tagasi: „Suurima lugupidamisega <с уважением) имею честь пребывать Вашего благородия покорнейший слуга(имя, фамилия)». Сегодня же из этой сложной фразы мы используем лишь фразу «Суважением (имя, фамилия)».

Etiketi järgimine ärikirjelduses on isiklike asesõnade range kasutamine. Kuna ärisuhtlus on oma olemuselt ametlik ja selle osalejad on organisatsioonide nimel tegutseva riigiaparaadi ametnikud ja töötajad, võetakse taotluste, taotluste ja ettepanekute koostamisel kasutusele järgmised nimesõnad.

 • 1. Esimese inimese mitmuses: palume, me teavitame, me kinnitame, pakume.
 • 2. kolmas isik ainsus või mitmuses: ministeerium peab võimalikuks; juhtkond ja ametiühingukomisjon küsivad tõsiselt.
 • 3. Esimest ainsat isikut kasutatakse nii konfidentsiaalsete tähtedega kui ka ametnike vormide kohta koostatud dokumentides: palun teil Teid teavitada, teatan teile.

Halduskõne etikett annab võimaluse kasutada nimesõna "ta". See asesõna võib olla nii isikupärastamise kui ka tuttavuse vahend, mistõttu tuleks seda ametlike dokumentide puhul kasutada eriti hoolikalt. On ilmne, et mis tahes dokumendis on vaja märkida isiku nimi ja initsiaalid isegi korduste ajal.

Osakonna kirjutamise õigekirja-etiketi tunnus on seotud suurtähtede kirjutamisega nimesõna Sa (kõikides vormides) viisakalt aadressina ühele inimesele.

Nii on viimastel sajanditel vene kirjanduskeel kogunenud kirjaliku ärikommunikatsiooni valdkonnas tohutu hulga šabloonitud keelevahendite abil, mis on vajalikud traditsioonilise etiketi sisu väljendamiseks.

Pädevate suundade valimine sobiva tüübi ja dokumenditüübi valimisel peamiste keele valemite puhul on vajalik äridokumendi ja ärikirjavahetuse koostaja jaoks.

Ent dokumendi teksti kirjutamise ja kirja teksti puhul oli selline kõnetegevus selline, mis on ja on alati loovus, mis hõlmab kõrgetasemelist keeleoskust ja ülevaadet kõigist ametliku kõnekeele omadustest.

1. Kui kiiresti ja milliseid organisatsioone tuleb teavitada?

Individuaalne ettevõtja (patent) meditsiinilise tegevuse tegemiseks (litsents on olemas) soovib sõlmida kahe aasta jooksul tsiviillepingu kahe arstiga.
1. Kui kiiresti ja milliseid organisatsioone tuleb teavitada?
2. Kas need arstid peavad täitma ranged vastutusvormid?

Te peate kassatsioonkaebuse esitama selle linnaosa administratsioonile, kus olete kuu jooksul, sellisel juhul see ei ole. Kuid see ei ole päevakord ja raportit on lihtsam kirjutada. Kuid kuna registreerimiskontroll ei ole ümberehitamine.
Artikkel 156. Palgad määratakse kunsti alusel. Vene Föderatsiooni Tööseadustiku 80. samuti tema keskmine töötasu töötamise aja eest, kuid mitte rohkem kui kaks kuud alates vallandamise kuupäevast (lahkumishüvitise tasaarvestus).
Erandjuhtudel reserveeritakse koondatud töötajale keskmine kuupalk kolmanda kuu jooksul alates vallandamise kuupäevast tööhõivetalituse otsusega, tingimusel, et töötaja taotles seda organit ja teda ei võetud tööle kahe nädala jooksul pärast vallandamist.
Kahe nädala keskmise palga suurune lahkumishüvitis makstakse töötajale töölepingu lõpetamisel seoses:
töötaja keeldumine teisele töökohale üleviimisest, mis on talle vajalik vastavalt föderaalseaduste ja Venemaa Föderatsiooni muude õigusaktidega kehtestatud korras väljastatud arstitõendile või tööandja asjakohase töö puudumisele (käesoleva seadustiku artikli 77 esimese osa punkt 8),
kutsudes töötaja sõjaväeteenistusse või asendama teda alternatiivsele tsiviilteenistusele, asendades seda (käesoleva seadustiku artikli 83 esimese osa lõige 1),
töötaja, kes varem seda tööd tegi, ennistamine (käesoleva seadustiku artikli 83 esimese osa lõige 2),
töötaja keeldumine tööle teisele alale töötamiseks koos tööandjaga (käesoleva seadustiku artikli 77 esimese osa punkt 9),
töötaja tunnustamine täielikult töövõimetuks vastavalt meditsiinilisele tunnistusele, mis on välja antud föderaalseaduste ja teiste Venemaa Föderatsiooni õigusaktidega kehtestatud korras. Samal ajal tuleks alla kolmeaastaste lastega naisi teavitada kirjalikult oma õigusest keelduda ärireisil saatmisest, osaleda ületunnitöö, öötöö, nädalavahetustel ja mitteametlikel puhkudel ning reeglina materiaalsetena ruumid, inventar, reisidokumendid, hariduse vormid, haridus ja ametikohustuste täitmine, t
(muudetud 02.07.2013 föderaalseadusega 185-ФЗ)
(vt eelmise väljaande teksti)
c) seoses nimetatud resolutsioonide muutmisega, et jõuda vaeste ja võrdsete suheteni temaga;
see on ette nähtud ka tingimusel, et kodanik lahkub või viibib Vene Föderatsioonis vastavalt vähemalt 30 aastat.
Venemaa Föderatsiooni seadus alates 26 10 99 1232-1 "Vene Föderatsiooni kodanike tervise kaitse alusel" (edaspidi - seadus 242-FZ).
3. Seaduse kohaselt on perekonnaliige abielus või pärilikkuse järjekorras päritud, kui surnud isik on lapsehoolduspuhkusel, kuni laps jõuab ühe ja poole aasta vanuseni, kuid mitte rohkem kui kolm aastat vana ei tööta Kaug-Põhja ja selle samaväärne kui Venemaa Föderatsiooni rahvusvaheline leping ei sätesta teisiti.
Vene Föderatsiooni tööandjapensionide föderaalseaduses on sätestatud, et rasedus- ja sünnitushüvitise suuruse kindlaksmääramisel üle 28 kalendripäeva aastas,
- nädalavahetustel ja riigipühadel ning 22-8 kohalikul ajal nädalavahetustel ja mittepuhkepäevadel, teatavad nende vastuvõtjad, kellel on erialal töökogemus, on järgmised:
a) Kindlustatud isik sõjaväeteenistuse ajal ja sõjaväeteenistusega sõjaväelane, kellele on määratud vanaduspensioni kindlustusosa, antakse sõduri maksmise kindlustussumma suure perekonna alusel.
Ühe eksemplari kinnitavad vanaduspensioniõigust tõendavad dokumendid.
Lugupidamisega, Tõmošenko Vladimir Andreevich.
Lugupidamisega, Tõmošenko Vladimir Andreevich.

Kallis Liana.
Teie abikaasa alalise elukoha registreerimiseks Vene Föderatsiooni territooriumil vajab ta:
1. saada tähtajalise elamisloa - OVIR-is viibimise kohas (elukoht) - registreerimistähtaja - kuue kuu jooksul alates loataotluse esitamise päevast koos kõigi vajalike dokumentidega.
2. Pärast elamisluba vähemalt ühe aasta jooksul pärast loa saamist - esitage elamisloa väljastamiseks taotlus (koos kõigi vajalike dokumentidega), mis on täidetud kuue kuu jooksul.
RVP väljastamise taotluse esitamisel esitab välisriigi kodanik 4 fotot suurusega 35 x 45 mm ja järgmisi dokumente:
a) identiteeti ja kodakondsust tõendavad dokumendid;
b) alalise elukohariigi pädeva asutuse väljastatud dokument, mis kinnitab taotleja karistusregistri olemasolu või puudumist;
c) välisriigi pädeva asutuse väljastatud elamisluba või muu dokument, mis kinnitab välisriigi kodaniku elamist väljaspool tema kodakondsust;
d) dokument, mis kinnitab, et taotlejal on vahendid, mis võimaldavad tal ja tema pereliikmetel Vene Föderatsioonis elada, elatist või tema töövõimetust tõendavat dokumenti;
e) lapse sünnitunnistus ja alla 18-aastase lapse isikut tõendav dokument (pass - kui see on olemas);
e) dokument, mis kinnitab 14–18-aastase lapse nõusolekut asuda elama Venemaa Föderatsiooni.
Lapse allkiri dokumendis peab olema notariaalselt tõestatud;
g) tunnistuse taotleja (tema pereliikmete) HIV-nakkuse puudumise kohta;
h) välisriigi pädeva asutuse või Vene Föderatsiooni volitatud tervishoiuasutuse väljastatud dokument, mis kinnitab, et taotleja (tema pereliikmed) ei ole haigestunud narkomaaniaga ja ei kannata teiste Föderatsiooni valitsuse heakskiidetud loetelus sätestatud nakkushaigusi, mis ohustavad teisi inimesi; ei ole heaks kiidetud).
Luba antakse Venemaa Föderatsiooni valitsuse kehtestatud kvoodi piires.
Teie olukorras väljastatakse luba ilma kvoodita, sest abikaasa on Venemaa kodanikuga abielus.
Kui taotlusele lisatud dokumendid on kirjutatud võõrkeeles, esitatakse nende notariaalselt kinnitatud tõlge vene keelde.
RVP ja elamisloa andmisest keeldumise põhjused on sätestatud föderaalse seaduse „Välisriigi kodanike õigusliku seisundi kohta Vene Föderatsioonis” artiklites 7 ja 9.
Lugupidamisega, Kosov Sergei Anatolyevitš.
Lugupidamisega, Sergei Anatolyevich. (kui mind kutsutakse minu nimel, ära usu)

Inglise keele õppimine võrgus

Tõlge sõnadega

ettekanne: sisse, sisse, sisse, sisse, sees, sees, sees, peal

 • - "Desert Storm" - kõrbes torm
 • - mängida kassi hiiri - mängida kassi ja hiirt
 • - avalike teenuste reklaam
 • - jätke kõrvale
 • - varitsus
 • - hobujõud vattides - elektriline võimsus
 • - objekt genitaarses juhtum-genitiivses objektis
 • - antiikajal - antiikajal
 • - sobimatul ajal - sobimatul ajal
 • - vaevu võimeline
 • - igal naljal on tõe element - paljud tõelised sõnad räägitakse jestis
 • - heas seisukorras - kuni par
 • - võrrandi paremal küljel - võrrandi paremal
 • - loendatav ainulaadne nimisõna - ainulaadne loendatav nimisõna
 • - Järgnevalt - järgnevalt

nimisõna: kuulsus, kuulsus, kuulsus, esiletõstmine, tuntus, maine, eristus, märkus, märgatavus, silmapaistvus